עלינו

חברת דנטאוריינט פוס נוסדה בשנת 1950 ע"י פוס נפתלי וקלרה ז"ל, ובכך מהווה את אחת החברות הוותיקות ביותר בארץ העוסקות בייבוא, שיווק והפצה של חומרים דנטלים.

חברת דנטאוריינט פוס היא יבואנית של מגוון רחב של חומרים ומכשירים דנטלים מהחברות המובילות בעולם, לשימוש בכל תהליכי העבודה הדנטלים, כגון: שתלים דנטלים, חומרי שחזור )סתימות,כתרים וכד'(, אורתודונטיה )יישור שיניים(, תותבות ועוד. החברות אותן בחרה החברה לייצג עברו סינון קפדני ומהוות את חוד החנית במחקר ופיתוח, מנהיגות את השוק הגלובלי ומוכרות בשל איכות מוצריהן, כמו כן לכולן אישורים ממשרד הבריאות, מכון התקנים, ISO, FDA ו- CE.

מבין לקוחותינו: מרפאות שיניים פרטיות מהמובחרות בישראל, מעבדות שיניים, אוניברסיטאות, מעבדות מחקר אוניברסיטאיות, קופות חולים ומשרד הביטחון.

חברת דנטאוריינט פוס פועלת תחת תקן ISO9001 ,והיא בעלת אישור GMP יצרן/יבואן לייבוא ושיווק תכשירים רפואיים.

החברה שומרת על צביונה המשפחתי הייחודי ומעבירה באדיקות את מסורת האיכות מדור לדור. הדור השני, אלכסנדר פוס, משמש כיום כמנכ"ל החברה, לאחר שהצטרף אליה בשנת 1973 ועזר בהפיכתה לאחת החברות המובילות בארץ בתחומה. אשתו, נורית, הצטרפה אף היא באותה שנה ומשמשת כיום כמנהלת הכספים של החברה. בשנת 1997 הצטרף אל החברה גם הדור השלישי, רונן פוס, אשר צירף אף את אשתו מאוחר יותר, הפועלים שניהם בתחום השיווק והמכירות.

מה אנחנו עושים
םיסרוק

תויומלתשהה .םיינישה יאנכטו יאפור רוביצל תישעמ הרשכהו ךשמה ידומיל םיווהמה ןויע ימיו םיסנכ הרבחה תנגראמ לארשיב הפה תואירב תוברת חותיפמ קלחכ .ל"וחב םיכרענ ףא םיתעלו ,ןעויסבו םיגציימ ונא ןתוא תורבחה םע ףותישב ןכו תוימוקמ תואטיסרבינוא םע ףותישב םיעצובמ םיסרוקהו

מוצרים

תמר תא רפשת םייתוכיא םירצומ לש הנוכנ הריחבל חוקלה לש תועדומה תרבגה יכ הנימאמו לארשיב הפה תואירב תוברת חותיפב תעייסמ סופ טניירואטנד תרבח רשא יתוכיא רצומ לש הנובנ הריחב תושעל ךל עייסל תנמ לע ךילא םינופ ונא ,ןכל. תוחוקלה לש ןוצרה תועיבש תדימ תא ןכו םיינישה יאפור רוביצ ידי-לע םינתינה םיתורישה .קוחרה חווטב לופיט תויולע ליזוהל םג ומכ ,ךייח תוכיא תא רפשל היושע

חברות מיוצגות
בקר אותנו