גלס פייבר לחריטת יתדות וליבות Numerys GF

Numerys GF מורכב מ 80% סיבי זכוכית רדיואופקים חד כיוונים המוטמעים ב 20% שרף אפוקסי. החידוש המוגן בפטנט הזה הוא המערכת הראשונה של יתדות וליבות ללא מתכת לחלוטין. תכונות מכניות מצויינות:
  • ✓ מודול אלסטיות דומה לדנטין להפחתת סיכון לשבר
  • ✓ עמידות מכנית טובה יותר בהשוואה לשיטות יתד לליבה מסורתיות
  • ✓ קומפוננט יחיד להתאמה אנטומית טובה יותר: אדהזיה טובה יותר בין היתד-ליבה לתעלת השורש
  • ✓ ללא חשש של דה-צמנטציה בין היתד-ליבה וחומרי בניית הליבה.
דילוג לתוכן