RIVA גלס יונומר לשחזורים

גלס יונומר לשחזורים לבחירה: הקשייה עצמית / הקשייה באור, צמיגות רגילה / צמיגות גבוהה HV  
גלס יונומר הקשייה עצמית - ברושור מוצר
גלס יונומר RMGI הקשייה באור - ברושור מוצר
דילוג לתוכן