TotalFill BC Sealer HiFlow 1.5g

סתימת שורש ביו-קרמית בצמיגות נמוכה
  • טכניקה מבוססת דחיסה
  • אופטימלי לאובטורציה חמה
  • צמיגות נמוכה כשמחומם
  • רדיואפקיות גבוהה יותר
דילוג לתוכן