Finisher

Finisher‭ ‬

לטיפול‭ ‬שורש‭ ‬במימד‭ ‬השלישי

המימד‭ ‬השלישי‭ ‬‮–‬‭ ‬מורכבות‭ ‬תעלות‭ ‬השורש

מע‮'‬‭ ‬תעלות‭ ‬השורש‭ ‬מורכבת‭ ‬ביותר: ‬היא‭ ‬יכולה‭ ‬להיות‭ ‬אובלית‭ ‬או‭ ‬בצורת C, ‬לעתים‭ ‬התעלות‭ ‬מפוצלות‭ ‬או‭ ‬איסתמוס‭ ‬מחבר‭ ‬בינהן‭. ‬מכשירי‭ ‬NiTi‭ ‬סטנדרטיים‭ ‬לא‭ ‬עומדים‭ ‬במשימת‭ ‬ההכנה‭ ‬האופטימלית‭ ‬של‭ ‬המימד‭ ‬השלישי‭ ‬במע‮'‬‭ ‬התעלות‭ ‬המורכבת‭.‬ הגמישות‭ ‬של‭ ‬המכשירים‭ ‬הסטנדרטים‭ ‬מאפשרת‭ ‬להכין‭ ‬תעלות‭ ‬בחתך‭ ‬עגול‭ ‬בלבד‭ ‬ולא‭ ‬מתאפשר‭ ‬ניקוי‭ ‬בחללים‭ ‬האירגולריים‭ ‬במימד‭ ‬השלישי (‬איסטמוס‭, ‬צורת‭ ‬C‭, ‬ספיגות‭ ‬פנימיות‭ ‬וכו'.) ‬

מספר‭ ‬מחקרים‭ ‬מדגימים‭ ‬כי‭ ‬בשימוש‭ ‬במכשירי‭ ‬NiTi‭ ‬סטנדרטיים‭ ‬נוצר‭ ‬מגע‭ ‬רק‭ ‬עם‭ ‬45-55%‭ ‬משטח‭ ‬הפנים‭ ‬של‭ ‬קירות‭ ‬התעלות. ‬כדי‭ ‬לסלק‭ ‬זיהום‭ ‬ורקמה‭ ‬נמקית‭ ‬בחללים‭ ‬האירגולריים‭ ‬במימד‭ ‬השלישי‭ ‬הוצעו‭ ‬מספר‭ ‬טכניקות‭ ‬משלימות‭ ‬כמו‭ ‬שימוש‭ ‬בהיפוכלוריד‭ ‬בריכוז‭ ‬גבוה, ‬או‭ ‬EDTA‭  ‬בכמויות‭ ‬גדולות, ‬אולטרסאונד‭ ‬ולייזר. ‬השימוש‭ ‬בכל‭ ‬הטכניקות‭ ‬המשלימות‭ ‬פתר‭ ‬באופן‭ ‬חלקי‭ ‬בלבד‭ ‬את‭ ‬בעיית‭ ‬הניקוי‭ ‬במימד‭ ‬השלישי‭.‬

הפתרון‭ ‬האופטימלי‭:  ‬Finisher‭ ‬

Finisher‭ ‬ הוא‭ ‬מכשיר‭ ‬מהפכני‭ ‬לטיפול‭ ‬בקירות‭ ‬התעלה‭ ‬במימד‭ ‬השלישי. ‬גמישותו‭ ‬הרבה‭ ‬מלווה‭ ‬בתנועה‭ ‬סיבובית‭ ‬ייחודית‭ ‬המאפשרת‭ ‬מגע‭ ‬מקסימלי‭ ‬עם‭ ‬יותר‭ ‬שטח‭ ‬פנים‭ ‬בדפנות‭ ‬התעלה‭ ‬בחללים‭ ‬האירגולריים. ‬

קוטר‭ ‬הניקוי‭ ‬של‭ ‬Finisher‭ ‬בתעלה‭ ‬הוא‭ ‬פי‭ ‬100‭ ‬יותר‭ ‬מקוטר‭ ‬מכשיר‭ ‬NiTi‭ ‬סטנדרטי‭.‬

ברושור מוצר
דילוג לתוכן